Poslovni objekt”INOX ALU NAUTIK” – Zadar
 Površina: 2.100 m2
 Godina izgradnje:  2005
 Poslovni objekt”EUROPET” – Čitluk
 Površina:  2.000 m2
 Godina izgradnje:  2005
 Poslovni objekt”STUDENAC” – Dugopolje
 Površina: 9.600 m2
 Godina izgradnje:  2005
 Poslovni objekt “RAN” – Šibenik
 Površina: 2.000 m2
 Godina izgradnje:  2005
 Poslovni objekt TOMMY – Split, Strožanac
 Površina: 1.100 m2
 Godina izgradnje:  2005
 Poslovno-skladišni objekt VIZZOLA – Grude
 Površina: 730 m2
 Godina izgradnje:  2005
 Poslovno-skladišni objekt GENEX – Grude
 Površina: 530 m2
 Godina izgradnje:  2005
 Poslovno-skladišni centar ĐANO TRADE – Split, Klis
 Površina:  750 m2
Godina izgradnje: 2005
Poslovno-trgovački centar INTERMOD – Split, Dugopolje
Površina: 3.900 m2
Godina izgradnje: 2005
Poslovno-distributivni centar INTEREUROPA – Dugopolje
Površina: 7.100 m2
Godina izgradnje: 2005
MARINA FRAPA izrada betonskih elemenata za marinu
Površina:
Godina izgradnje: 2005
Trgovački centar LESNINA – Čakovec
Površina: 6.000 m2
Godina izgradnje: 2005