Poslovna zgrada sa sportsko rekreativnim sadržajima i TS Makarska (Apfel)
 Površina: 2.717,00 m2
 Godina izgradnje:  2021/2022
Rekonstrukcija odlagališta otpada “DUBRAVICA”, Metković
 Površina:  490,00 m2
 Godina izgradnje: 2022
 Poslovna hala AGRO NERETVA Opuzen
 Površina: 2.480,73 m2
 Godina izgradnje: U tijeku
Poslovni objekt TEHMA, Zadar
 Površina: 1.129,40 m2
 Godina izgradnje: U tijeku
Poslovna hala MOLLART INŽENJERING, Murvica
 Površina: 674,34 m2
 Godina izgradnje: U tijeku
Supermarket PLODINE, Zaostrog
 Površina: 2.312,40 m2
 Godina izgradnje: U tijeku
Poslovni objekt DRACO, Muć
 Površina: 1.527,00 m2
 Godina izgradnje: U tijeku

Plodine – Zaostrog

Agrocentar Neretva – Opuzen

Apfel – Makarska