IZVOĐENJE SVIH VRSTA RADOVA IZ PODRUČJA NISKOGRADNJE

U području izgradnje objekata niskogradnje možemo istaknuti uporabu najmodernijih tehnoloških rješenja za izgradnju objekata nadvožnjaka, vijadukata i mostova pri gradnji cesta i autocesta. U sklopu pogona za proizvodnju AB predgotovljenih elemenata posjedujemo oplate za izradu montažnih nosača raspona do 30m.