IZVOĐENJE SVIH VRSTA RADOVA IZ PODRUČJA NISKOGRADNJE

U području izgradnje objekata niskogradnje možemo istaknuti uporabu najmodernijih tehnoloških rješenja za izgradnju objekata nadvožnjaka, vijadukata i mostova pri gradnji cesta i autocesta. U sklopu pogona za proizvodnju AB predgotovljenih elemenata posjedujemo oplate za izradu montažnih nosača raspona do 30m i do sada smo izveli dva mosta u Kninu i jedan blizu graničnog prijelaza Strmica raspona do 20m.

Otvaranjem novog pogona za šuplju AB ploču, te uz suradnju sa američkom tvrtkom SPANCRETE tržištu šire regije ćemo ponuditi zadnja tehnička i tehnološka rješenja u izgradnji mostova, vijadukata i nadvožnjaka montažnim načinom gradnje i uporabom tehnologije prednapinjanja šupljih ploča, te drugih konkurentnih konstrukcijskih oblika.

Tvrtka SPANCRETE jedan je od vodećih proizvođača predgotovljenih elemenata u SAD-u,  također i  autor mnogih tehničkih rješenja izgradnje mostova koji su provjereni diljem SAD-a ali i na svjetskom tržištu.

Tvrtka ”IN KA”d.o.o.  kamenolom koja je član MiGRUPE raspolaže strojevima za iskope i odvoz materijala (bageri, rovokopači, kamioni) što nam daje sposobnost kvalitetnog obavljanja poslova pripremnih radova koji se odnose na iskope tla, zamjenu tla, pripremu posteljice za prometnice i sl.