PROJEKTNI URED-TEHNIČKA PRIPREMA

Glavni projektni ured naše grupacije usko surađuje s proizvodnim pogonom AB montažne konstrukcije kao i pogonom AL-PVC bravarije.

Projektni ured upotpunosti izrađuje projektnu dokumentaciju za glavne i izvedbene projekte objekata visokogradnje (sve vrste zgrada, industrijske hale), niskogradnje (mostovi),  pomorske građevine (marine, lukobrani i sl.), te konstrukcije AL fasada sa svim detaljima.

Građevinska kalkulacija i terminski planovi za izvođenje te odabir tehnologije su sastavni dijelovi izrade projekata.

Proračun konstrukcija se vrši uz pomoć najsuvremenijih softverskih rješenja i programa uz kontinuiranu stalnu stručnu suradnju s institutima i sveučilištima u skladu s važećim građevinskim standardima i regulativama. Izobrazba i stručno usavršavanje je kontinuirano, te se prate svi najnoviji trendovi sa aspekta tehnologije, proračuna te izvođenja konstrukcije.

Projektni ured pruža aktivnu podršku i pri samom izvođenju što uvelike pospješuje tijek izgradnje samog objekta.